maandag 26 februari 2018

Nieuw districtenplein krijgt vorm

Het ligt een beetje verdoken, het nieuwe Kunstenplein. Gelegen tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie moet dit stukje open ruimte vanaf eind maart een plek worden waar de buurt elkaar ontmoet en waar creatieve geesten hun ding kunnen doen.
Meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat Berchem snel een mooi stukje openbare ruimte rijker zou zijn. Dat plan liep vertraging op. Maar van uitstel kwam geen afstel. Districtsvoorzitster Evi Van der Planken (N-VA) en districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA) laten weten dat het einde in zicht is en dat wanneer de eerste lentezon schijnt, de hekken die het plein voorlopig nog afschermen, verwijderd zullen worden.
“Het zijn de allerlaatste loodjes”, zegt De Saegher. “Het plein is voor 95 procent klaar. Binnenkort worden er bomen aangeplant en zal ook de verlichting worden geplaatst.”
De plek moet ook nog een stuk groener worden. “Vanaf 12 maart wordt het verharde stuk aan de bib en de academie opgebroken. Daar komen dan plantvakken. Wat de timing betreft, zijn we afhankelijk van de werken aan de academie. Daar staat nu een stelling. Wordt die verwijderd zoals gepland, op 9 maart, dat kan het plein tegen eind maart open”, vertelt Van der Planken.
Palen met groenslierten, plantenbakken, een klein podiumpje, misschien wel lampionnetjes: het Kunstenplein moet dé nieuwe uitvalsbasis worden voor al wat met kunst en cultuur te maken heeft in Berchem. Het district zal daarvoor nauw samenwerken met Bibliotheek De Poort en de Academie.
“Berchem kent een hele creatieve onderbuik. Voor deze mensen willen we hier plaats voorzien. In mei zal het plein publiek worden voorgesteld tijdens een groot openingsfeest. Tegen dan moeten we ook een programma klaar hebben. Maar daarnaast mogen mensen natuurlijk altijd zelf met ideeën afkomen. Dit plein moet zich tot allerlei dingen lenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het buiten vertonen van films.”
“Het is een plein dat geïnspireerd is op de Italiaanse beeldenpleinen”, vertelt De Saegher. “De palen die er geplaatst werden, hebben een voorspellende functie. Want wanneer de Academie uitbreidt, zal het stuk nieuwbouw precies tot daar reiken.” Dan zal ook het plein opnieuw worden heraangelegd. “Maar totdat die werken van start gaan - ik vermoed dat dat minstens nog drie jaar zal duren - hebben we beslist om hier een transitieplein aan te leggen. Met dit Kunstenplein hebben we de open ruimte gekaapt en hebben we ervoor gezorgd dat het naar de toekomst toe zeer moeilijk wordt om de plek nog vol te bouwen.”
GVA 26/2/2018 EVW
http://www.gva.be/cnt/dmf20180225_03376179/kunstenplein-is-zo-goed-als-klaar

donderdag 26 oktober 2017

Cogels Osylei

Ruim artikel in de Gazet Van Zurenborg over de Cogels Osylei en de ganse wijk.
vrijdag 18 augustus 2017

Duivenoverlast aan Posthofbrug.

Helaas, helaas, maar de enigste oplossing is even duur als de aanleg van een nieuwe straat. Dus niet realistisch.
Uitbreiding van volkstuinen en inplanting samentuin in Het Prieel

Het Berchemse districtscollege heeft de uitbreiding van de volkstuinpercelen en de inplanting van een samentuin in park Het Prieel goedgekeurd. Die maatregel is een onderdeel van het masterplan Park Brialmont.

Het masterplan Park Brialmont sluit de drie groene zones van het Brilschanspark, Wolvenberg en het Villegapark aaneen tot één groot gebied. Het Park Brialmont wordt zo een groene link tussen Berchem binnen en buiten de Ring.

In het masterplan zijn een aantal concrete projecten opgenomen, waaronder het omvormen van de volkstuinzone in Wolvenberg Bis tot een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken. Hierdoor kan deze zone niet meer als volkstuinsite gebruikt worden.

Het  district Berchem en de stad Antwerpen willen de verhuis van de resterende tuiniers op de Wolvenbergsite maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt de bestaande volkstuinsite op het Prieel met dertig extra percelen uitgebreid. In een latere fase kan dat aantal nog stijgen.

Daarnaast wordt op de volkstuinsite van Het Prieel een samentuin voorzien, in samenwerking met Posthof vzw. Een samentuin is een perceel dat ter beschikking wordt gesteld van buurtbewoners, sociale huurders en tuiniers die op de wachtlijst staan voor een volkstuin. In een samentuin kan er samen of in kleine individuele perceeltjes getuinierd worden. Hierdoor kunnen ook beginnende tuiniers met onvoldoende ervaring of oudere volkstuiniers die graag het sociale contact met de buurt behouden, genieten van een volkstuintje.

Het voorliggende plan omvat volgende principes:
·         een uitbreiding van 24 naar 58 percelen, met behoud van de drie centrale clusters;

·         elke cluster wordt omsloten met een haag en draadafsluiting, sluit aan op het centrale pad en heeft een gemeenschappelijke zone met opslagmogelijkheid, watervoorziening en zitgelegenheid;

·         mogelijkheid tot inrichten van gemeenschappelijk groen;

·         individuele percelen zijn opgedeeld door middel van een lage afscheiding, hebben een oppervlakte van 80 vierkante meter en een verhard gedeelte voor een individuele berging;

·         behoud van de aanwezige hondenloopzone;

·         zone voor samentuinieren, inclusief serre.

woensdag 2 augustus 2017

Heraanleg Boomgaardstraat verschoven naar 2020.

De Boomgaardstraat zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet meer in 2017 heraangelegd. De heraanleg wordt tot 2020 uitgesteld. De districten Antwerpen en Berchem hebben dit samen met de stad en Riolink beslist. De Boomgaardstraat afsluiten voor langdurige werken zou op dit moment de algehele verkeerssituatie in de stad gezien de vele reeds lopende werven nodeloos belasten!

De rioleringswerken in de Boomgaardstraat zijn zeker nodig maar de kwaliteit van de riolen laat  toe om de werken pas in 2020 aan te vatten.  Tegelijkertijd zullen de verlichting en de stoepen heraangelegd worden.  Met de aanleg van 3 bijkomende verhoogde kruispunten zal de straat ook aangepast worden om de recent ingevoerde zone 30 af te dwingen.  De toekomstige planning voorziet de start van de werken ter hoogte van de Helenalei en zal verder verlopen tot aan de Posthofbrug en Grote Steenweg. Het is duidelijk dat dergelijke ingrijpende werken een belangrijke impact op de mobiliteit hebben. Deze hoofdstraat verbindt het zuiden en het noorden van Berchem en ontsluit het Groen Kwartier. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Een dergelijke grootschalige werf is gezien de vele grootschalige lopende werven in de stad een te grote belasting voor de mobiliteit in de stad.

"We vinden het niet opportuun om de mobiliteit in de stad verder te belasten". Benadrukt districtsschepen openbaar domein Bruno De Saegher.   "Riolink had alle begrip voor onze vraag en kan hierdoor lopende projecten sneller aanpakken, waardoor andere vertragingen op lopende projecten beperkt worden."  stelt Districtsvoorzitter Paul Cordy.

woensdag 10 mei 2017

Apolloplein klaar!

Het wezenloze Apolloplein werd opnieuw aangelegd door het district Berchem

Het oude plein was een doorn in het oog geworden van de buurtbewoners; de slechte staat, de vervuiling en de onaangepastheid aan de moderne jeugd gaf aanleiding tot talrijke klachten.

Apolloplein vroeger

We zijn bij de jeugd en de buurt ter plaatse ter rade gegaan over hun wensen. Deze talrijke inspraakmomenten (link verslag) leverden een uniek ontwerp op.

Verder hebben we als district beslist een stuk van de weg rond het plein in het speel- en sportplein te incorporeren. Hierdoor wordt het plein groter maar ook veiliger. Volgende functies vinden we terug;

Een grote afgeschermde speeltuin,
een grote rustige groen zone,
een basketbalveld,
een mini voetbalveld,
skateranden,
bal-niet-op-openbare weg bescherming,
een grote sorteerstraat,
zitbanken,
zandbak,
6 extra bomen

De hondenloopzone hebben we moeten opofferen, maar in de buurt zijn er talrijke en grotere alternatieven.

Met dit nieuwe plein hebben we een nieuw elan geven aan deze buurt en een voorbode voor de globale heropwaardering van het openbare domein.

Apolloplein nieuw met ingecorporeerde weg op achtergrond

Apolloplein nieuw

zandbak en speeltuin; goedgekeurd door de kinderen

mezelf omringd door de medewerkers die dit project mogelijk maakten.
ps: door een fout zijn de afgeschuinde stoepen niet aangelegd. Dit zal alsnog gebeuren natuurlijk.

dinsdag 11 april 2017

Passendaleplein

Het districtsbestuur van Berchem is apetrots op deze mooie samenwerking met deze trotse en actieve burgers. Het openbaar domein is er weer op vooruit gegaan.

Leuk artikel in GVA

College start project Saffierstraat op.

Het districtscollege keurde vorige woensdag het besluit goed waarin de opstart van de heraanleg van de Saffierstraat binnen enkele jaren werd vastgelegd. Hierdoor kunnen de ontwerpers en planners officieel van start gaan. De heraanleg zal pas plaats vinden na de aanleg van de fietsostrade en de vernieuwing van de riolering. Ten aller vroegste in 2020 dus!

Het is belangrijk als beleidsmaker vooruit te kijken. We bereiden met deze stap een continuiteit voor over de legislaturen heen. Er hoeft dus geen tijd verloren gaan.

Bruno De Saegher

woensdag 1 februari 2017

Nieuwjaarswensen

Afgelopen zondag sloten we de nieuwjaarsreceptie's af met een leuk feest op het Frans Van Hombeeckplein.

Minstens 1000 Berchemnaars genoten mee van het winterzonnetje, het zuiders orkestje en de vele versnapperingen die werden aangeboden door lokale organisatie's.

Laat 2017 een warm en liefdevol jaar worden en hopelijk niet teveel last van de talrijke wegenwerken in ons district.BERCHEM – Onder een stralende zon vond zondag op het Frans Van Hombeeckplein de traditionele nieuwjaarsdrink van het district Berchem plaats. Iedereen wenste elkaar daar het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.
Laarzen en begrip
Met op kop het districtsbestuur dat naast een goede gezondheid de Berchemnaren voor 2017 vooral veel begrip toewenste. “Dit jaar starten in Berchem enorm veel openbare werken en dat zal op sommige ogenblikken overlast veroorzaken. Daarom heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak alvast een lans gebroken voor veel begrip in 2017.” zegt Bruno De Saegher districtsschepen voor Openbare Werken. 
Gezellige drukte
Met die wensen in het achterhoofd genoten groot en klein van de muziek van Quantum Café en van de twee gratis consumpties per bezoeker. Maar ook aan de kraampjes van Berchemse verenigingen was het aanschuiven in een gezellige drukte, zoals hier voor wafels van Berchem Sport. Kortom, voor meer dan duizend Berchemnaren was dit een geslaagde nieuwjaarsdrink 2017 .